Oznam pre rodičov

Milí rodičia, poprosíme Vás, pri nástupe dieťaťa do MŠ, vypísať tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo sa nachádza v zošite u Vašej triednej učiteľky.

Ďakujeme

Lesná pedagogika

Dňa 12.10.2021 sme sa v rámci projektu Lesná pedagogika vybrali deťom sprostredkovať variabilitu slovenskej prírody – fauny a flóry v spolupráci s lesnými odborníkmi.

Ďakujeme

Prostredníctvom nášho webového sídla chceme spoločnosti Whirlpool poďakovať a zaželať veľa úspechov za sponzorskú pomoc – pračku. S pozdravom riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová.

Potrebné tlačivo pri nástupe do MŠ

Milí rodičia, pri nástupe do MŠ odovzdáva každé dieťa písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Keď dieťa chýba viac ako tri dni vrátane víkendov a sviatkov opätovne musí doniesť vypísané tlačivo.

 

písomné vyhlásenie