Odborný seminár

Dňa 23.04.2019 sa v našej materskej škole konal odborný seminár pod názvom ,,Tvoríme technikami”. Lektorkou tohto seminára bola skúsená odborníčka v oblasti výtvarnej výchovy  pani učiteľka Danka Kubová. Na tomto seminári sa mnohé pani učiteľky dozvedeli veľa  nových a zaujímavých techník, ktoré si samé skúšali. Pani učiteľky boli vďačné za bohatý prínos do svojej praxe a nové techniky, ktoré budú s deťmi v mš vykonávať  a tešia sa na ďalší seminár.

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí detí do mš na školský rok 2019/2020 si rodičia môžu prísť prevziať do mš v priebehu mesiaca máj 2019

Predčitateľská gramotnosť

Dňa 18.3.2019 k nám zavítali pani učiteľky spolu so žiakmi zo základnej školy Grundschule, aby nám spríjemnili deň a hravou formou nás zapojili do aktivít zameraných na predčitateľskú gramotnosť. Žiaci nám zdramatizovali príbeh o snehulienke, ku ktorému sa vzťahovali úlohy ako postupnosť a nadväznosť príbehu pomocou ilustrácii, nájsť písmeno určeného trpaslíka a priradiť ho k nemu ako aj rytmizácia a určovanie  dvojslabičných a zložených slov za pomoci vytlieskávania.

DOD v základnej škole Hradná- Grundschule

Dňa 14.03.2019 sme absolvovali Deň otvorených dverí na základnej škole. Aktivity pre deti boli pripravené veľmi hravou a zaujímavou formou, kde samotní žiaci školy sa stali ,,malými” učiteľmi a pracovali s predškolákmi.  Deti získali množstvo poznatkov a zážitkov a  naučili sa veľa nových vecí o zmysloch človeka, pretože v tomto náučno hravom ponímaní sa niesol tento prekrásny deň.