Deň detí s primátorom mesta Kežmarok

Dnešný deň 03.06.2019 bol venovaní Dňu detí. Naši predškoláci boli  pozvaní na radnicu, kde sme videli sobášnu miestnosť a samy sme boli súčasťou ,,sobáša”. Potom sme sa stretli so samotným primátorom, ktorý nám ukázal svoju kanceláriu a nakoniec sme zavítali aj k mestskej polícii, ktorá nám ukázala ich prácu v teréne ako aj sledovaciu či odpočúvaciu miestnosť.

 

Oslava Dňa matiek v Mestskom kultúrnom stredisku

Dňa 12.5.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku konal kultúrny program venovaný oslave “Dňa matiek”. Do tohto programu sa zapojili aj predškoláci z našej MŠ  s hudobno – dramatickým pásmom “Stavanie mája” pod vedením našej mladej kolegyni Mgr. Ivetky Tropovej. Toto pásmo hneď v úvode nielenže vyvolalo veselú atmosféru v publiku, ale deti svojím tancom a ukážkou ľudových tradícií, niekedy spontánnym nenacvičeným prejavom vyčarili mnohým úsmev na tvárach. Toto milé a úspešné vystúpenie sa stalo výzvou pre pani učiteľku do budúcnosti venovať sa detskému ľudovému tancu.

Napísala:  pani učiteľka Danka Kubová z mš  Možiarska

20. výročie zdravotníckej súťaže Evička nám ochorela

Tak ako každý rok, tak aj tento rok sme organizovalo zdravotno výchovnú súťaž Evička nám ochorela. Tohto roku sme oslavovali 20. výročie tejto súťaže a nás opäť potešila vysoká miera účasti  materských škôl.  Deti boli veľmi pekne pripravené a zvládali šikovne každú úlohu, ktorú sme im pripravili. V ordinácii deti riešili prvú pomoc pri vyberaní kliešťa na tele, boli v úlohe záchranárov a policajtov pri dopravnej nehode, oprášili si hlavičky pri určovaní byliniek, učili sa privolať pomoc cez telefón, bojovali s chorobu v ľudskom tele, kde boli v úlohe bielych a červených krviniek a riešili tajničku, pri ktorej sme rozvíjali aj propedeutiku písanej reči. Foto-dokumentácia je k nahliadnutiu v galérii.

Odborný seminár

Dňa 23.04.2019 sa v našej materskej škole konal odborný seminár pod názvom ,,Tvoríme technikami”. Lektorkou tohto seminára bola skúsená odborníčka v oblasti výtvarnej výchovy  pani učiteľka Danka Kubová. Na tomto seminári sa mnohé pani učiteľky dozvedeli veľa  nových a zaujímavých techník, ktoré si samé skúšali. Pani učiteľky boli vďačné za bohatý prínos do svojej praxe a nové techniky, ktoré budú s deťmi v mš vykonávať  a tešia sa na ďalší seminár.