Rozhodnutie ministra školstva

Milí rodičia,

v sekcii ,,Dokumenty” je priložený pdf súbor s názvom:

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania,

ktorý obsahuje bližšie informácie vzhľadom k danej situácii.

Tento dokument je pre Vás k nahliadnutiu.


Nariadenie primátora mesta Kežmarok

V zmysle nariadenia primátora mesta Kežmarok,

bude prevádzka materskej školy

prerušená od 13.03.2020.

Nariadenie primátora mesta Kežmarok

V zmysle nariadenia primátora mesta Kežmarok,

rušíme všetky hromadné a verejné  podujatia,

vrátane výberového konania v našej materskej škole.

Za pochopenie Ďakujeme.

Zážitok z tvorivosti

Dňa 4.3.2020 sa v našej MŠ organizoval odborný seminár z oblasti výtvarnej výchovy s názvom “Zážitok z tvorivosti”. Tvorilo  sa rôznymi technikami. Jednotlivé témy sa spracovávali odtláčanim, posúvaním,  kašírovanim, maľovaním zátišia a inými výtvarnými technikami. Verím, že toto vzdelávanie prítomných obohatilo  a rozšírili  si obzor. Ďakujeme, našej pani učiteľke D.Kubovej za inšpiráciu a mnoho podnetov s možnosťou uviesť ich do praxe.