D ô l e ž i t é !!!

MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 Vážení rodičia,

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2022/2023. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2023, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatok školné sa uhrádza „mesiac v mesiaci“, preto za mesiac jún je potrebné školné uhradiť.

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2023, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl a august 2023,(aj v MŠ Nižná brána) platby si nechajte uhrádzať na účet MŠ Možiarska, my Vám platbu za návštevu v MŠ Nižná brána uhradíme.

 

MŠ Možiarska je v mesiaci august 2023 mimo prevádzky. V prípade potreby umiestnenia Vášho dieťaťa do MŠ v mesiaci august 2023 kontaktujte vedenie ZŠ s MŠ Nižná Brána do 15.06.2023

telefón: 0907 885 670.

 Upozorňujeme, že prihlasujete Vaše dieťa záväzne, preto aj keď z rôznych dôvodov dieťa do MŠ počas prázdnin nenastúpi, je Vašou povinnosťou školný poplatok uhradiť!!!

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2023, do 15.07.2023.

Platby určené pre nový školský rok 2023/2024 začnete uhrádzať do 15.08.2023 –sú to  poplatky za mesiac september 2023.

 

 

V Kežmarku, 19.05.2023                            Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok