O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Predčitateľská gramotnosť

Dňa 18.3.2019 k nám zavítali pani učiteľky spolu so žiakmi zo základnej školy Grundschule, aby nám spríjemnili deň a hravou formou nás zapojili do aktivít zameraných na predčitateľskú gramotnosť. Žiaci nám zdramatizovali príbeh o snehulienke, ku ktorému sa vzťahovali úlohy ako postupnosť a nadväznosť príbehu pomocou ilustrácii, nájsť písmeno určeného trpaslíka a priradiť ho k nemu ako aj rytmizácia a určovanie  dvojslabičných a zložených slov za pomoci vytlieskávania.

DOD v základnej škole Hradná- Grundschule

Dňa 14.03.2019 sme absolvovali Deň otvorených dverí na základnej škole. Aktivity pre deti boli pripravené veľmi hravou a zaujímavou formou, kde samotní žiaci školy sa stali ,,malými” učiteľmi a pracovali s predškolákmi.  Deti získali množstvo poznatkov a zážitkov a  naučili sa veľa nových vecí o zmysloch človeka, pretože v tomto náučno hravom ponímaní sa niesol tento prekrásny deň.

Oznam o rekonštrukcii materskej školy

Vážení rodičia.

V čase tohtoročných letných  mesiacov sme boli nútení rekonštruovať systém prívodu teplej a studenej vody, ktorý sme začali 3.07.2018. Rekonštrukcia je pomerne veľká. Dotýka sa takmer všetkých náležitostí, ktoré kuchyňu robia funkčnou.

V prvom rade nastúpili  inštalatéri. Vymenili vodovodné potrubia a odstránili nedostatky súvisiace s teplou a studenou vodou. Za nimi  nasledovala inštalácia  novej vzduchotechniky, po odstránení tej starej. Zariadenie bude odsávať z kuchyne paru a nadbytočnú vlhkosť. V súvislosti s tým, bolo potrebné odstrániť staré obklady a podlahy a  nahradiť novými.  Dnešným dňom  14.08.2018 začala výmena dlažby a úprava časti  stien sadrokartónmi. Prevádzku obnovíme dňa 1.09.2018

Rekonštrukcia je časovo a obsahom prác náročná, ale po jej ukončení nás čaká moderná a bezproblémová kuchyňa, ktorá bude vyhovovať zamestnancom a slúžiť našim deťom.

Za vzniknuté problémy sa Vám ospravedlňujeme .Zároveň Vám oznamujeme , že o  deti, ktoré sú v náhradnej materskej škole je dobré postarané. Kto potrebuje ešte umiestniť deti v mesiaci august, nech sa prihlási prostredníctvom známych kontaktov.

Pripravovaná rekonštrukcia materskej školy je v procese verejného obstarávania a veríme, že sa  čo najskôr uskutoční.

Vedenie školskej jedálne a materskej školy