O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Oznam ŠJ

D ô l e ž i t é !!!

 

 MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 

Vážení rodičia,

 

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2020/2021. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2021, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatky – „školné“ si prosím skontrolujte, lebo v decembri 2020 sme poplatky za 1/2021 niektorým rodičom vracali,  školné platíme mesiac v mesiaci.

 

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2021, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

 

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl 2021, zaplatíte ešte jednu platbu za stravu na účet ŠJ pri MŠ a jednu platbu školného poplatku na účet MŠ. Záväzne prihláste svoje dieťa do 15.06.2021

 

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci august 2021, bude ju navštevovať v ZŠ s MŠ Nižná Brána. Dieťa si musíte prihlásiť na tel.č. 0907 885 670 do 15.06.2021.  Prosím uhraďte do 15.07.2021 na účet ZŠ s MŠ Nižná Brána sumy:

Školné: IBAN SK83 1111 000000 6619099072 … 13,00 / 50,- €

Strava: IBAN SK 271111 000000 6619099013  … 35,88 €

 

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2021, do 15.07.2021.

 

Platby určené pre nový školský rok 2021/2022 začnete uhrádzať do 15.08.2021 –sú to  poplatky za mesiac september 2021.

 

V Kežmarku, 04.06.2021                            Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok

Oznam pre rodičov predškolákov

Oznamujeme  rodičom  predškolákov, že v mesiaci apríl prebiehajú na základných školách zápisy detí do 1.ročníka. Každý zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo do 31.08. vek 6 rokov do základnej školy.

Ak má rodič pochybnosti o školskej zrelosti svojho dieťaťa a rozhodne sa o tzv.“ odklad školskej dochádzky“, musí požiadať materskú školu o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní a taktiež informovať základnú školu o tom, že takúto žiadosť podal.  Škola nevydáva rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Potrebné tlačivá nájdete v časti dokumenty. Podrobné informácie Vám tiež poskytnú triedne učiteľky.

Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Žiadosť o predprimárne vzdelávanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka  MŠ

Mgr. Elena Malinová

Fungovanie MŠ od 12.4.2021

Milí rodičia, od pondelka 12.4.2021, bude MŠ otvorená pre deti všetkých rodičov. Podmienkou ostáva pretestovanie zákonného zástupcu a vypísanie čestného vyhlásenia. Potrebné tlačivo nájdete TU cestne-vyhlasenie-1

S úctou vedenie MŠ

VESELÚ VEĽKÚ NOC