O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

D ô l e ž i t é !!!  

MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 

Vážení rodičia,

 

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2023/2024. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2024, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatok školné sa uhrádza „mesiac v mesiaci“, preto za mesiac jún je potrebné školné uhradiť.

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2023, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl a august 2024,(aj v MŠ Nižná brána) platby si nechajte uhrádzať na účet MŠ Možiarska, my Vám platbu za návštevu v MŠ Nižná brána uhradíme.

Na Nižnú Bránu poprosíme nahlásiť dieťa prostredníctvom emailu : kopkasovaseverna@centrum .sk

MŠ Možiarska je v mesiaci júl 2024 mimo prevádzky. V prípade potreby umiestnenia Vášho dieťaťa do MŠ v mesiaci júl 2024 kontaktujte vedenie ZŠ s MŠ Nižná Brána do 15.06.2024

telefón: 0907 885 670.

 

Upozorňujeme, že prihlasujete Vaše dieťa záväzne, preto aj keď z rôznych dôvodov dieťa do MŠ počas prázdnin nenastúpi, je Vašou povinnosťou školný poplatok uhradiť!!!

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2024, do 15.07.2024.

Platby určené pre nový školský rok 2024/2025 začnete uhrádzať do 15.08.2024 –sú to  poplatky za mesiac september 2024.

 

 

V Kežmarku, 10.05.2024                                                                                               Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok

 

Evička nám ochorela

Milí rodičia,

Naša Materská škola , Možiarska 1 v Kežmarku je organizátorom  okresnej  zdravotno-výchovnej súťaže

„Evička nám ochorela „ v  okrese Kežmarok v spolupráci so Slovenským červeným  krížom v Poprade. Vzhľadom na to, že sa tejto akcie zúčastní 15 trojčlenných družstiev a pracujeme  s týmito deťmi na  súťažných stanovištiach v priestoroch celej školy, prosíme vás ,aby ste si zabezpečili starostlivosť o vaše dieťa dňa 03.05.2024 t.j.  piatok.

Prevádzka materskej školy je prerušená po konzultácii so zriaďovateľom  Mesto Kežmarok.

Ďakujeme za pochopenie

Mgr. Malinová Elena

Riaditeľka MŠ

 

Deň otvorených dverí

DOD

Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí do

MŠ školy na rok

2024/ 2025

Materská škola – Možiarska vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025

  1. Miesto a termín podávania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa v školskom roku 2024/2025 dáva zákonný zástupca dieťaťa v dňoch od 06.05. – 10.05.2024

Forma a priebeh zápisu:

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa. Vzorové tlačivo je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcií Dokumenty.

Žiadosti môžu rodičia podávať:

  • Elektronickou formou msmoziarska@gmail.com
  • Poštou na adresu MŠ – Možiarska 1, 060 01 Kežmarok
  • Vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • Osobne
  1. Podmienky prijatia detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú detí vo veku od 3 – 6 rokov.

Detí, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

V prípade voľnej kapacity sa prijímajú deti vo veku 2 rokov.