O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Poznávací výlet do lesa

Dňa 14.06.2019 sme absolvovali poznávací výlet do lesa (pri Štarte), kde sa nám plne venovali ochranári lesov. Deti sa veľa naučili ako napr. rozlišovať stromy, podľa typických znakov, pomenovať zvieratá a počúvať  zvuky prírody. Na záver si mali možnosť  skladať drevené skladačky (listov, húb, zvierat) , ktoré potrápili nejednu detskú hlavičku. Dnešný deň sme prežili v kráse prírody a tešíme sa na viac takýchto dní. 

Výlet: Tatranská Lomnica

Dňa 31.05.2019 sme sa zúčastnili výchovno vzdelávacieho výletu do Tatranskej Lomnice. Tento výlet sme organizovali v rámci projektu Lesná pedagogika, ktorým chceme deťom priblížiť prírodu okolo nás a budovať v nich blízky a ochranársky vzťah k prírode. Na výlete sme zavítali do múzea Tanapu,  botanickej záhrady a nakoniec sa deti do sýtosti vyhrali v galérii dobrá hračka. Deti boli veľmi rady, že sa mohli zúčastniť výletu, na ktorom sa veľa naučili a nakoniec sa aj veľmi dobre zahrali.  Ďalšie fotografie sú k nahliadnutiu v albume 4. trieda.

Deň detí s primátorom mesta Kežmarok

Dnešný deň 03.06.2019 bol venovaní Dňu detí. Naši predškoláci boli  pozvaní na radnicu, kde sme videli sobášnu miestnosť a samy sme boli súčasťou ,,sobáša”. Potom sme sa stretli so samotným primátorom, ktorý nám ukázal svoju kanceláriu a nakoniec sme zavítali aj k mestskej polícii, ktorá nám ukázala ich prácu v teréne ako aj sledovaciu či odpočúvaciu miestnosť.

 

Oslava Dňa matiek v Mestskom kultúrnom stredisku

Dňa 12.5.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku konal kultúrny program venovaný oslave “Dňa matiek”. Do tohto programu sa zapojili aj predškoláci z našej MŠ  s hudobno – dramatickým pásmom “Stavanie mája” pod vedením našej mladej kolegyni Mgr. Ivetky Tropovej. Toto pásmo hneď v úvode nielenže vyvolalo veselú atmosféru v publiku, ale deti svojím tancom a ukážkou ľudových tradícií, niekedy spontánnym nenacvičeným prejavom vyčarili mnohým úsmev na tvárach. Toto milé a úspešné vystúpenie sa stalo výzvou pre pani učiteľku do budúcnosti venovať sa detskému ľudovému tancu.

Napísala:  pani učiteľka Danka Kubová z mš  Možiarska