Svetové hry Špeciálnych olympiád

Dňa 10.02.2020 sme boli podporiť deti športovcov s intelektuálnym znevýhodním. Svoje sily si zmerali v krasokorčuľovaní.Preteky boli nominačným pretekom na Svetové hry Špeciálnych olympiád. Táto ukážka v krasokorčuľovaní nás obohatila o zážitok vidieť snahu týchto deti. Prajeme im ešte veľa úspechov.

Prinášame Vianoce

Dnes sme boli spolu s deťmi z tretej triedy a pani učiteľkami na pozvanie pána primátora zdobiť  vianočný stromček. Deti si ozdoby vytvárali samé, podľa vlastných predstáv. Sme radi, že aj my takouto formou prinášame mestu Kežmarok Vianočnú atmosféru a že tento stromček bude zdobiť Kežmarské námestie.

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Tak, ako každý rok, tak aj tento rok sme sa zapojili do výtvarno – súťažného projektu.  Tento rok sa niesol v duchu témy: ,,Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. V rámci súťaže vyhrala Adelka Dvorská, ktorá skončila so svojou prácou na tretom mieste z kategórie materské školy pod vedením pani učiteľky Sabíny Novotnej.  Spolu s deťmi sme boli v rámci súťaže podporiť detské práce a pozrieť sa na výstavu prác, ktorá bola v priestoroch Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny. Našej Adelke  gratulujeme k tretiemu miestu a tešíme sa spolu s ňou.

 

 

Ako usilovné včielky aj v jeseni

V jeseni spoločne s deťmi usilovne pracujeme v záhrade našej materskej školy, kde hrabeme lístie a staráme sa o to, aby naša záhradka  vyzerala pekne. Zároveň učíme deti zručnostiam a  činnostiam so záhradným náradím. Deti pracovali s novými hrabličkami na lístie, ktoré potom fúrikmi odvážali do vriec na lístie. Pomohli sme tak našej záhradke, ktorá je už pripravená na zimu.