Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

MOŽIARSKA 1, KEŽMAROK

 

Oznámenie o zápise detí do MŠ školy na rok 2023/2024

Materská škola – Možiarska vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024

  1. Miesto a termín podávania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa v školskom roku 2023/2024 dáva zákonný zástupca dieťaťa v čase od 09.05. – 12.05.2023

Forma a priebeh zápisu:

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa. Vzorové tlačivo je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcií Dokumenty.

Žiadosti môžu rodičia podávať:

  • Elektronickou formou msmoziarska@gmail.com
  • Poštou na adresu MŠ – Možiarska 1, 060 01 Kežmarok
  • Vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • Osobne
  1. Podmienky prijatia detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú detí vo veku od 3 – 6 rokov, detí ktoré dovŕšia piaty rok veku

do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. V prípade voľnej kapacity sa prijímajú deti vo veku 2 rokov.