Prerušenie prevádzky v MŠ

Milí rodičia

Oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ bude zatvorená od 26.01.2022 (t.j. streda) kvôli pozitívnej osobe v školskej kuchyni. Dĺžka karantény 5 dní. Sledujte webové sídlo.

Za pochopenie ďakujeme

Oznam pre rodičov

Milí rodičia, poprosíme Vás, pri nástupe dieťaťa do MŠ, vypísať tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo sa nachádza v zošite u Vašej triednej učiteľky.

Ďakujeme

Lesná pedagogika

Dňa 12.10.2021 sme sa v rámci projektu Lesná pedagogika vybrali deťom sprostredkovať variabilitu slovenskej prírody – fauny a flóry v spolupráci s lesnými odborníkmi.

Ďakujeme

Prostredníctvom nášho webového sídla chceme spoločnosti Whirlpool poďakovať a zaželať veľa úspechov za sponzorskú pomoc – pračku. S pozdravom riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová.