Pozor zmena v poplatkoch

Milí rodičia, chceme upriamiť pozornosť na zvyšovanie poplatkov za stravu s platnosťou od  01.01.2023.

Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

VZN o výške príspevku

Vážení rodičia

V čase od 27.12.2022 – 30.12.2022 bude MŠ zatvorená. Nástup do MŠ bude 02.01.2023.

Prajeme Vám, príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2023 veľa zdravíčka.

Kolektív MŠ

Pozvánka

Milí rodičia, pozývame Vás na „Deň rodiny a MŠ“, dňa 03.11.2022 o 15.00 hod. Spoločne s deťmi sa môžete v každej triede zahrať rôzny hry. Teším sa na Vás

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie sa uskutoční 08.09.2022 vo štvrtok o 15.00 v školskej jedálni. Účasť potrebná.