Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí do

MŠ školy na rok

2024/ 2025

Materská škola – Možiarska vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025

  1. Miesto a termín podávania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa v školskom roku 2024/2025 dáva zákonný zástupca dieťaťa v dňoch od 06.05. – 10.05.2024

Forma a priebeh zápisu:

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa. Vzorové tlačivo je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcií Dokumenty.

Žiadosti môžu rodičia podávať:

  • Elektronickou formou msmoziarska@gmail.com
  • Poštou na adresu MŠ – Možiarska 1, 060 01 Kežmarok
  • Vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • Osobne
  1. Podmienky prijatia detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú detí vo veku od 3 – 6 rokov.

Detí, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

V prípade voľnej kapacity sa prijímajú deti vo veku 2 rokov.

Dôležitý oznam!

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.3.2024 bude prevádzka v MŠ do 13,00 hod.
z dôvodu organizovaného podujatia ku Dňu učiteľov. Na slávnostnom odpoludní bude vyhodnotený
„najučiteľ školy“.
Ďakujeme za pochopenie.

Naj učiteľ

Milí rodičia, hlasujte za svojho naj učiteľa. Vyhlásenie výsledkov bude 27.03.2024.

V priloženom linku vyplňte formulár. Ďakujeme

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWoL9a0ITHY0190pRy63FknoXN7f_jpp8zUcicIP4xJC84bw/viewform

 

Zápis predškolákov

Milí rodičia,

zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025 sa podľa platného VZN uskutoční

v dňoch 8.4.  a 9.4.2024 v čase od 8.00 do 16.30 hod.