Usmernenia o poplatkoch

Milí rodičia,

z dôvodu mimoriadnej situácie Vás žiadame,

aby ste zastavili platby za školné a stravné až do odvolania.

Doteraz prijaté vyplatené poplatky,

budú zúčtované a vrátené na

Váš osobný účet.

Rozhodnutie ministra školstva

Milí rodičia,

v sekcii ,,Dokumenty” je priložený pdf súbor s názvom:

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania,

ktorý obsahuje bližšie informácie vzhľadom k danej situácii.

Tento dokument je pre Vás k nahliadnutiu.


Nariadenie primátora mesta Kežmarok

V zmysle nariadenia primátora mesta Kežmarok,

bude prevádzka materskej školy

prerušená od 13.03.2020.

Nariadenie primátora mesta Kežmarok

V zmysle nariadenia primátora mesta Kežmarok,

rušíme všetky hromadné a verejné  podujatia,

vrátane výberového konania v našej materskej škole.

Za pochopenie Ďakujeme.