Letný tábor Helen Doron

Milí rodičia, spoločnosť Helen Doron ponúka pre Vaše deti

letný / poldenný tábor, ktorý sa uskutoční v Tatranskej Lomnici.

Prihlášky na tábor nájdete v sekcii Dokumenty.

 

Oznam

Milí rodičia,

oznamujeme Vám,

že sa od 1. júna 2020

plánuje znovuotvorenie MŠ Kuzmányho a

ZŠ s MŠ Nižná Brána.

Na rozhodnutie pána primátora zatiaľ čakáme.

 

Rekonštrukcia materskej školy

Milí rodičia a priatelia školy. Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov našej materskej školy aj naďalej pokračuje a v priestoroch sa pracuje.  K nahliadnutiu Vám ponúkame zopár fotografií.