20. výročie zdravotníckej súťaže Evička nám ochorela

Tak ako každý rok, tak aj tento rok sme organizovalo zdravotno výchovnú súťaž Evička nám ochorela. Tohto roku sme oslavovali 20. výročie tejto súťaže a nás opäť potešila vysoká miera účasti  materských škôl.  Deti boli veľmi pekne pripravené a zvládali šikovne každú úlohu, ktorú sme im pripravili. V ordinácii deti riešili prvú pomoc pri vyberaní kliešťa na tele, boli v úlohe záchranárov a policajtov pri dopravnej nehode, oprášili si hlavičky pri určovaní byliniek, učili sa privolať pomoc cez telefón, bojovali s chorobu v ľudskom tele, kde boli v úlohe bielych a červených krviniek a riešili tajničku, pri ktorej sme rozvíjali aj propedeutiku písanej reči. Foto-dokumentácia je k nahliadnutiu v galérii.

Odborný seminár

Dňa 23.04.2019 sa v našej materskej škole konal odborný seminár pod názvom ,,Tvoríme technikami”. Lektorkou tohto seminára bola skúsená odborníčka v oblasti výtvarnej výchovy  pani učiteľka Danka Kubová. Na tomto seminári sa mnohé pani učiteľky dozvedeli veľa  nových a zaujímavých techník, ktoré si samé skúšali. Pani učiteľky boli vďačné za bohatý prínos do svojej praxe a nové techniky, ktoré budú s deťmi v mš vykonávať  a tešia sa na ďalší seminár.

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí detí do mš na školský rok 2019/2020 si rodičia môžu prísť prevziať do mš v priebehu mesiaca máj 2019

Predčitateľská gramotnosť

Dňa 18.3.2019 k nám zavítali pani učiteľky spolu so žiakmi zo základnej školy Grundschule, aby nám spríjemnili deň a hravou formou nás zapojili do aktivít zameraných na predčitateľskú gramotnosť. Žiaci nám zdramatizovali príbeh o snehulienke, ku ktorému sa vzťahovali úlohy ako postupnosť a nadväznosť príbehu pomocou ilustrácii, nájsť písmeno určeného trpaslíka a priradiť ho k nemu ako aj rytmizácia a určovanie  dvojslabičných a zložených slov za pomoci vytlieskávania.