Evička nám ochorela

Milí rodičia,

Naša Materská škola , Možiarska 1 v Kežmarku je organizátorom  okresnej  zdravotno-výchovnej súťaže

„Evička nám ochorela „ v  okrese Kežmarok v spolupráci so Slovenským červeným  krížom v Poprade. Vzhľadom na to, že sa tejto akcie zúčastní 15 trojčlenných družstiev a pracujeme  s týmito deťmi na  súťažných stanovištiach v priestoroch celej školy, prosíme vás ,aby ste si zabezpečili starostlivosť o vaše dieťa dňa 03.05.2024 t.j.  piatok.

Prevádzka materskej školy je prerušená po konzultácii so zriaďovateľom  Mesto Kežmarok.

Ďakujeme za pochopenie

Mgr. Malinová Elena

Riaditeľka MŠ