D ô l e ž i t é !!!  

MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 

Vážení rodičia,

 

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2023/2024. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2024, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatok školné sa uhrádza „mesiac v mesiaci“, preto za mesiac jún je potrebné školné uhradiť.

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2023, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl a august 2024,(aj v MŠ Nižná brána) platby si nechajte uhrádzať na účet MŠ Možiarska, my Vám platbu za návštevu v MŠ Nižná brána uhradíme.

Na Nižnú Bránu poprosíme nahlásiť dieťa prostredníctvom emailu : kopkasovaseverna@centrum .sk

MŠ Možiarska je v mesiaci júl 2024 mimo prevádzky. V prípade potreby umiestnenia Vášho dieťaťa do MŠ v mesiaci júl 2024 kontaktujte vedenie ZŠ s MŠ Nižná Brána do 15.06.2024

telefón: 0907 885 670.

 

Upozorňujeme, že prihlasujete Vaše dieťa záväzne, preto aj keď z rôznych dôvodov dieťa do MŠ počas prázdnin nenastúpi, je Vašou povinnosťou školný poplatok uhradiť!!!

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2024, do 15.07.2024.

Platby určené pre nový školský rok 2024/2025 začnete uhrádzať do 15.08.2024 –sú to  poplatky za mesiac september 2024.

 

 

V Kežmarku, 10.05.2024                                                                                               Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok