Vážení rodičia,

od 01.09.2024 sa pravdepodobne naša MŠ a ŠJ zmenia na nový subjekt. Účty a IČO zaniknú a ukončia svoju platnosť. Všetky finančné prostriedky, ktoré ostanú na účte ŠJ sa musia vrátiť tomu , komu patria t.j. rodičom a dodávateľom potravín.

Z toho dôvodu je pre nás dôležité vedieť presne, v ktoré dni v mesiaci august budú Vaše deti prítomné v MŠ a budú sa aj stravovať.

Preto Vás žiadam:

  • nahlásiť presné dni, v ktoré bude v mesiaci august prítomné Vaše dieťa v MŠ / dni, ktoré nahlásite sú záväzne a nedajú sa už meniť/

 

  • v prípade, že dieťa ochorie, na základe potvrdenia detskej lekárky Vám zaplatené obedy vydáme do obedára

 

  • v prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu nepríde, zaplatený obed Vám vydáme do obedára v prvý deň neprítomnosti

 

  • stravné za mesiac august prosíme uhradiť do 15.07.2024

 

Tieto dôležité informácie Vám predkladáme dostatočne včas, aby ste si svoje deti nahlásili do MŠ tak, ako je to pre Vás potrebné.

Za pochopenie ďakujem

PhDr. Jana Duľová