Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí do

MŠ školy na rok

2024/ 2025

Materská škola – Možiarska vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025

  1. Miesto a termín podávania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa v školskom roku 2024/2025 dáva zákonný zástupca dieťaťa v dňoch od 06.05. – 10.05.2024

Forma a priebeh zápisu:

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa. Vzorové tlačivo je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcií Dokumenty.

Žiadosti môžu rodičia podávať:

  • Elektronickou formou msmoziarska@gmail.com
  • Poštou na adresu MŠ – Možiarska 1, 060 01 Kežmarok
  • Vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • Osobne
  1. Podmienky prijatia detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú detí vo veku od 3 – 6 rokov.

Detí, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

V prípade voľnej kapacity sa prijímajú deti vo veku 2 rokov.