Zbierka na revitalizáciu školskej záhrady

O tom, že školská záhrada je pre veselý pobyt detí v materskej škole dôležitá, nie je pochýb. Aj preto je potrebné vyvinúť aktivity na jej revitalizáciu. Našťastie rodičia detí navštevujúcich našu škôlku sa chytili iniciatívy a v súčasnej dobe prebieha zbierka určená k nákupu nového zariadenia školskej záhrady. Všetkým, ktorí prispeli vyslovujeme veľké VĎAKA!