Zážitok z tvorivosti

Dňa 4.3.2020 sa v našej MŠ organizoval odborný seminár z oblasti výtvarnej výchovy s názvom „Zážitok z tvorivosti“. Tvorilo  sa rôznymi technikami. Jednotlivé témy sa spracovávali odtláčanim, posúvaním,  kašírovanim, maľovaním zátišia a inými výtvarnými technikami. Verím, že toto vzdelávanie prítomných obohatilo  a rozšírili  si obzor. Ďakujeme, našej pani učiteľke D.Kubovej za inšpiráciu a mnoho podnetov s možnosťou uviesť ich do praxe.