Výlet: Tatranská Lomnica

Dňa 31.05.2019 sme sa zúčastnili výchovno vzdelávacieho výletu do Tatranskej Lomnice. Tento výlet sme organizovali v rámci projektu Lesná pedagogika, ktorým chceme deťom priblížiť prírodu okolo nás a budovať v nich blízky a ochranársky vzťah k prírode. Na výlete sme zavítali do múzea Tanapu,  botanickej záhrady a nakoniec sa deti do sýtosti vyhrali v galérii dobrá hračka. Deti boli veľmi rady, že sa mohli zúčastniť výletu, na ktorom sa veľa naučili a nakoniec sa aj veľmi dobre zahrali.  Ďalšie fotografie sú k nahliadnutiu v albume 4. trieda.