Vážení občania

Ak máte doma hojdacích ,,kohútov, koníkov, sliepočky ….“

ktoré už nepotrebujete, veľmi radi ich od Vás v našej MŠ

prijmeme ako sponzorský dar.

Ďakujeme