Usmernenia o poplatkoch

Milí rodičia,

z dôvodu mimoriadnej situácie Vás žiadame,

aby ste zastavili platby za školné a stravné až do odvolania.

Doteraz prijaté vyplatené poplatky,

budú zúčtované a vrátené na

Váš osobný účet.