Rozhodnutie ministra školstva

Milí rodičia,

v sekcii ,,Dokumenty“ je priložený pdf súbor s názvom:

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania,

ktorý obsahuje bližšie informácie vzhľadom k danej situácii.

Tento dokument je pre Vás k nahliadnutiu.