Rodičovské združenie

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 2.9.2021 o 15.oohod. Stretnutie sa bude konať v školskej jedálni.

Tešíme sa na Vás. S úctou vedenie MŠ