Svetové hry Špeciálnych olympiád

Dňa 10.02.2020 sme boli podporiť deti športovcov s intelektuálnym znevýhodním. Svoje sily si zmerali v krasokorčuľovaní.Preteky boli nominačným pretekom na Svetové hry Špeciálnych olympiád. Táto ukážka v krasokorčuľovaní nás obohatila o zážitok vidieť snahu týchto deti. Prajeme im ešte veľa úspechov.