Predčitateľská gramotnosť

Dňa 18.3.2019 k nám zavítali pani učiteľky spolu so žiakmi zo základnej školy Grundschule, aby nám spríjemnili deň a hravou formou nás zapojili do aktivít zameraných na predčitateľskú gramotnosť. Žiaci nám zdramatizovali príbeh o snehulienke, ku ktorému sa vzťahovali úlohy ako postupnosť a nadväznosť príbehu pomocou ilustrácii, nájsť písmeno určeného trpaslíka a priradiť ho k nemu ako aj rytmizácia a určovanie  dvojslabičných a zložených slov za pomoci vytlieskávania.