Pozor zmena v poplatkoch

Milí rodičia, chceme upriamiť pozornosť na zvyšovanie poplatkov za stravu s platnosťou od  01.01.2023.

Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

VZN o výške príspevku