Potrebné tlačivo pri nástupe do MŠ

Milí rodičia, pri nástupe do MŠ odovzdáva každé dieťa písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Keď dieťa chýba viac ako tri dni vrátane víkendov a sviatkov opätovne musí doniesť vypísané tlačivo.

 

písomné vyhlásenie