OZNAM

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí detí do mš na školský rok 2019/2020 si rodičia môžu prísť prevziať do mš v priebehu mesiaca máj 2019