Oznam ŠJ

D ô l e ž i t é !!!

 

 MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 

Vážení rodičia,

 

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2020/2021. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2021, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatky – „školné“ si prosím skontrolujte, lebo v decembri 2020 sme poplatky za 1/2021 niektorým rodičom vracali,  školné platíme mesiac v mesiaci.

 

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2021, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

 

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl 2021, zaplatíte ešte jednu platbu za stravu na účet ŠJ pri MŠ a jednu platbu školného poplatku na účet MŠ. Záväzne prihláste svoje dieťa do 15.06.2021

 

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci august 2021, bude ju navštevovať v ZŠ s MŠ Nižná Brána. Dieťa si musíte prihlásiť na tel.č. 0907 885 670 do 15.06.2021.  Prosím uhraďte do 15.07.2021 na účet ZŠ s MŠ Nižná Brána sumy:

Školné: IBAN SK83 1111 000000 6619099072 … 13,00 / 50,- €

Strava: IBAN SK 271111 000000 6619099013  … 35,88 €

 

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2021, do 15.07.2021.

 

Platby určené pre nový školský rok 2021/2022 začnete uhrádzať do 15.08.2021 –sú to  poplatky za mesiac september 2021.

 

V Kežmarku, 04.06.2021                            Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok