Oznam pre rodičov

Milí rodičia, poprosíme Vás, pri nástupe dieťaťa do MŠ, vypísať tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo sa nachádza v zošite u Vašej triednej učiteľky.

Ďakujeme