Oznam

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa v MŠ,

v mesiaci august, aby ho prihlásili do 24.07.2020 emailom, telefonickým kontaktom,

prípadne poštou – vhodením do poštovej schránky.