Oslava Dňa matiek v Mestskom kultúrnom stredisku

Dňa 12.5.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku konal kultúrny program venovaný oslave „Dňa matiek“. Do tohto programu sa zapojili aj predškoláci z našej MŠ  s hudobno – dramatickým pásmom „Stavanie mája“ pod vedením našej mladej kolegyni Mgr. Ivetky Tropovej. Toto pásmo hneď v úvode nielenže vyvolalo veselú atmosféru v publiku, ale deti svojím tancom a ukážkou ľudových tradícií, niekedy spontánnym nenacvičeným prejavom vyčarili mnohým úsmev na tvárach. Toto milé a úspešné vystúpenie sa stalo výzvou pre pani učiteľku do budúcnosti venovať sa detskému ľudovému tancu.

Napísala:  pani učiteľka Danka Kubová z mš  Možiarska