Odborný seminár

Dňa 23.04.2019 sa v našej materskej škole konal odborný seminár pod názvom ,,Tvoríme technikami“. Lektorkou tohto seminára bola skúsená odborníčka v oblasti výtvarnej výchovy  pani učiteľka Danka Kubová. Na tomto seminári sa mnohé pani učiteľky dozvedeli veľa  nových a zaujímavých techník, ktoré si samé skúšali. Pani učiteľky boli vďačné za bohatý prínos do svojej praxe a nové techniky, ktoré budú s deťmi v mš vykonávať  a tešia sa na ďalší seminár.