Nariadenie primátora mesta Kežmarok

V zmysle nariadenia primátora mesta Kežmarok,

rušíme všetky hromadné a verejné  podujatia,

vrátane výberového konania v našej materskej škole.

Za pochopenie Ďakujeme.