Nariadenie primátora mesta Kežmarok

V zmysle nariadenia primátora mesta Kežmarok,

bude prevádzka materskej školy

prerušená od 13.03.2020.