Dôležité

Vážení rodičia,

 

v zmysle vyhlášky MŠ SR š, 306/2008 Z.z. o materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 o materských školách Z.z. §7 ods. 8, môže rodič splnomocniť na preberanie svojho dieťaťa z materskej školy svoje ďalšie maloleté dieťa /staršie ako 10 rokov/, alebo inú, pedagogickým zamestnancom známu osobu.

            Pedagogický zamestnanec zodpovedá za vaše dieťa od jeho prebratia od  vás – rodičov, až po jeho odovzdanie vám – rodičom, alebo vami splnomocneným osobám( starí rodičia, známi,..).

Toto splnomocnenie musí byť písomné a v ňom uvedené konkrétne osoby, ktorým dáte dôveru na prevzatie vášho dieťatka z MŠ, a iba tieto osoby ho môžu okrem vás  z MŠ prevziať.

V prípade, že splnomocnená osoba nemôže prevziať Vaše dieťa z MŠ a vy poveríte prevzatím inú osobu, oznámte nám to písomne, prípadne telefonicky.

 

                                                     Ďakujeme.