DOD v základnej škole Hradná- Grundschule

Dňa 14.03.2019 sme absolvovali Deň otvorených dverí na základnej škole. Aktivity pre deti boli pripravené veľmi hravou a zaujímavou formou, kde samotní žiaci školy sa stali ,,malými“ učiteľmi a pracovali s predškolákmi.  Deti získali množstvo poznatkov a zážitkov a  naučili sa veľa nových vecí o zmysloch človeka, pretože v tomto náučno hravom ponímaní sa niesol tento prekrásny deň.