Ďakujeme

Prostredníctvom nášho webového sídla chceme spoločnosti Whirlpool poďakovať a zaželať veľa úspechov za sponzorskú pomoc – pračku. S pozdravom riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová.