20. výročie zdravotníckej súťaže Evička nám ochorela

Tak ako každý rok, tak aj tento rok sme organizovalo zdravotno výchovnú súťaž Evička nám ochorela. Tohto roku sme oslavovali 20. výročie tejto súťaže a nás opäť potešila vysoká miera účasti  materských škôl.  Deti boli veľmi pekne pripravené a zvládali šikovne každú úlohu, ktorú sme im pripravili. V ordinácii deti riešili prvú pomoc pri vyberaní kliešťa na tele, boli v úlohe záchranárov a policajtov pri dopravnej nehode, oprášili si hlavičky pri určovaní byliniek, učili sa privolať pomoc cez telefón, bojovali s chorobu v ľudskom tele, kde boli v úlohe bielych a červených krviniek a riešili tajničku, pri ktorej sme rozvíjali aj propedeutiku písanej reči. Foto-dokumentácia je k nahliadnutiu v galérii.