Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Tak, ako každý rok, tak aj tento rok sme sa zapojili do výtvarno – súťažného projektu.  Tento rok sa niesol v duchu témy: ,,Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. V rámci súťaže vyhrala Adelka Dvorská, ktorá skončila so svojou prácou na tretom mieste z kategórie materské školy pod vedením pani učiteľky Sabíny Novotnej.  Spolu s deťmi sme boli v rámci súťaže podporiť detské práce a pozrieť sa na výstavu prác, ktorá bola v priestoroch Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny. Našej Adelke  gratulujeme k tretiemu miestu a tešíme sa spolu s ňou.