Oznámenie o zápise detí do MŠ

Oznámenie o
zápise detí do materskej školy na školský rok

2021 / 2022

Riaditeľstvo Materskej školy  vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2021 / 2022.

  1. Miesto a termín podávania žiadostí:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2021 – 2022 dáva zákonný zástupca dieťaťa   v čase od 15.3. – 31.5.2021
Forma a priebeh zápisu:
  Zákonný zástupca   podá  žiadosť o prijatie dieťaťa   . Tlačivo žiadosti je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcii Dokumenty

Žiadosti môžu rodičia podávať

  • elektronickou formou na mailovú adresu msmoziarska@gmail.com
  • poštou na adresu Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok 06001
  • telefonicky na čísle 0911 010154
  • vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • osobne

 

 

  1. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
    Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od dvoch do šiestich rokov.

Mgr. Elena Malinová riaditeľka MŠ