Oznam od 8.2.2021

Od 8.2.2021 bude prevádzka MŠ obnovená pre všetky deti.
Podmienkou je :
– negatívny test osoby, ktorá sprevádza dieťa

– vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Akceptujeme aj vyhlásenie
napísané rukou.

– žiadame, bez vyzvania predložiť tento dokument k nahliadnutiu.
S úctou vedenie MŠ