Oznam o korčuľovaní

Milí rodičia

Materská škola si prenajala  ľadovú plochu  s príslušenstvom  na zimnom  štadióne v Kežmarku na účely korčuľovania rodiča s dieťaťom.

Vo štvrtok každý 3 týždeň v mesiaci v čase od 10,00 – 11.30 hod. s výnimkou školských prázdnin a dní pracovného pokoja   sa máte možnosť korčuľovať so svojim dieťaťom.

Prvý termín je stanovený  na 20.12.2018.

Tešíme sa na Vás.