Letný tábor Helen Doron

Milí rodičia, spoločnosť Helen Doron ponúka pre Vaše deti

letný / poldenný tábor, ktorý sa uskutoční v Tatranskej Lomnici.

Prihlášky na tábor nájdete v sekcii Dokumenty.