Karneval 2021

Na známosť sa všetkým dáva, že sa v našej MŠ „KARNEVAL“ odohrával.