Aktivity

Zázračná noc

Večer a noc z dňa 20.12.2016 na 21.12.2016 bola pre deti štvrtej triedy niečím nezvyčajným. Naši predškoláci v tento večer ostávali v materskej škole, kde sa tento večer zmenil na čarovný s príjemnou vianočnou atmosférou. Deti za pomoci učiteliek si vytvárali medovníčky, ozdobovali ich, prestierali a pripravovali štedrovečernú hostinu. V noci na školskom dvore nás navštívili anjeliky, ktorí nám poslali nebeskú poštu. Na záver nechýbalo ani vianočné rozbaľovanie darčekov pri stromčeku.

 

Predškoláci v ZŠ Nižná brána

Naši predškoláci sa veľmi tešia do školy. Ale ako to tam vyzerá a ako sa deti učia, mohli vidieť dňa 7. 12. 2016, kde spoločne s pani učiteľkami navštívili kamarátov prvákov zo ZŠ Nižná brána. Predškoláci si vyskúšali školské lavice a pani učiteľka spoločne s prvákmi si pripravili krásnu dramatizáciu rozprávky Deduškova rukavička. Potom si spoločne s našimi predškolákmi vyfarbovali omaľovanku. A nechýbalo ani  „skúšanie“ predškolákov, čo už všetko vedia z písmen a počítania. Z tohto dňa si deti odnášajú krásny zážitok, ktorý v nich určite upevnil pozitívny vzťah ku škole.

 

Mikuláš

….On je dobrý dedo, on má bielu bradu, keď si bola dobra, dá Ti čokoládu….

Ani tento rok na nás nezabudol a prišiel pozrieť naše dobré detičky.  Navštívil nás Mikuláš, s plným košíkom sladkých balíčkov. Deti sa mu poďakovali krásnymi básničkami a piesňami.

 

Pohybové aktivity v ZŠ Grundschule

5.12. 2016 bol netradičným dňom pre našich predškolákov, ktorí sa stretli v telocvični ZŠ Grundschule so žiakmi prvých ročníkov. Pani učiteľky si pre deti pripravili zábavné pohybové aktivity, ktoré rozvíjali pohybové schopnosti detí, ich pozornosť, ako aj vzájomnú spoluprácu. Nechýbala ani odmena od pani učiteliek v podobe krásnych snehuliačikov.

 

Výstava drobných zvierat

Dňa 18.11.2016 sa naši predškoláci vybrali na výlet do Spišskej Belej, na Výstavu drobných živočíchov. Deti videli rôzne druhy sliepok, hus, bažantov, holubov a domácich zajacov netradičného sfarbenia. Pohľad deti na zvieratká veľmi potešil ich očká, ale najväčšiu radosť mali z priameho kontaktu so zajačikmi, ktorých mohli pohladkať a nakŕmiť. Okrem krásnej výstavy si deti zážitkovým učením vyskúšali  dodržiavanie základných pravidiel správania sa v úlohe cestujúceho vo vlaku a v autobuse. Cestovanie vlakom a autobusom bolo pre mnohé deti niečo nové a zaujímavé.

(Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume: 4. trieda  pod názvom Výstava drobných živočíchov)

 

 

Tradičné raňajky

Deti z našej MŠ Možiarska  sa zapojili do projektu „Tradičné raňajky“. Cieľom je naučiť naše deti raňajkovať tradične a zdravo.

Tradičné raňajky obsahujú CHLIEB – MASLO – MED – MLIEKO. Konzumáciou týchto tradičných potravín dostáva ľudské telo všetky základné zložky potravy BIELKOVINY – CUKRY – TUKY.

Cestu týchto základných potravín od výrobcu na stôl človeka predstavil našim škôlkarom pán Slobodník spolu s pani manželkou. Sú chovateľmi včiel. Pripravili pre nás krásnu prezentáciu zameranú na zachovanie včelárstva a konzumácie medu. Deti videli ako sa seje zrno, ako rastie, dozrieva, ako sa zo zrna namelie múka a pečie sa chlebík. V prezentácii deti videli aj kravičky, ako sa doja a ako sa k nám na stôl dostane džbán s mliekom.

Tradičné raňajky sme si pripravili na druhý deň v našej škôlke. Pani kuchárky prestreli deťom na tanieriky čerstvý celozrnný chlieb natretý čerstvým kravským maslom. Deti si potom samé natierali tieto chlebíky včelím medom. Túto dobrotu zapíjali teplým čerstvým kravským mliekom. Atmosféra v jedálni bola voňavá a pokojná. Deťom tieto raňajky chutili skvelo.

Sme zodpovední za zdravie našich najmenších. Starajme sa o ich pestrú a kvalitnú stravu.

PhDr. Jana Duľová

Vedúca ŠJ pri MŠ Možiarska

 

 

Výstava kanárikov

V našom živote sa denne stretávame s miliónmi farieb, s rôznymi kombináciami a odtieňmi. Tieto krásne farby nevidíme len v jeseni na stromoch, ale aj na niektorých živočíchoch.  Pestrosť krásnych farieb mali naše deti možnosť vidieť aj na Podtatranskej výstave kanárikov, kde deti videli rôznorodú farebnosť peria. Okrem farebnosti výstavu sprevádzal aj prekrásny spev kanárikov, čo sa deťom veľmi páčilo.

 

 

Návšteva mestskej knižnice

Naši predškoláci sa zúčastnili exkurzie v mestskej knižnici. Privítala ich milá teta knihovníčka, ktorá im priblížila rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, prečo sú knižnice dôležité a ako to v nich všetko funguje. Oboznámila deti ako kniha vzniká a kto ju píše a ilustruje. Deti mali možnosť si „prečítať“ rôzne knihy, ktoré tam videli. Z návštevy mali deti krásny zážitok, ktorým si budovali pozitívny vzťah ku knihám.

 

 

Deň materských škôl

4. november je známy ako Deň materských škôl. Deti z našej materskej školy oslavovali tento deň už hneď od rána. Čakali ich krásne a zaujímavé aktivity, ako cestovanie do rozprávkových krajín, hranie sa s obľúbenou hračkou, spievali si pesničky o materskej škole. Tešili sa z pripravených lampiónikov na večerný pochod, ktorý smeroval až na námestie. Tam sa detičky spoločne s rodičmi stretli aj so svojimi kamarátmi aj z iných materských škôl, kde si spoločne zaspievali, zatancovali, odovzdali posolstvo svojej škôlky a námestie vyzdobili krásnymi bublinami z bublifukov.

 

Úcta k starším

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.  Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,  podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,  keď aj on bol mladý.  Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Aj naše deti majú svojich starkých veľmi radi. Pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším si pripravili pre svojich starých rodičov krásne pásmo básničiek, pesničiek a tančeka, ktorým svojich starkých potešili a tým im vyjadrili svoju vďaku. Nechýbal ani darček pre starkých v podobe jesenného svietnika.

 

Deň rodiny a školy

V jednom z októbrových dní (25.10.2016) sa i tento rok  konalo zábavné popoludnie plné hier a zaujímavých aktivít pre deti, rodičov a ich súrodencov pod názvom Deň rodiny a školy. Pani učiteľky si pripravili rôznorodé zábavné úlohy pre malých, ale aj pre veľkých. Rodičia s deťmi mali možnosť preukázať svoju tvorivosť pri tvorbe jesenného obrazu z prírodných materiálov s využitím rôznych výtvarných techník, rozvíjať logické myslenie a plniť kognitívne úlohy prostredníctvom práce s didaktickými pomôckami, rozvíjať základy práce s interaktívnou tabuľou v detskom edukačnom programe Alfík a tým stimulovať kognitívnu stránku detského myslenia, prostredníctvom psychomotorických hier s padákom podnecovať a rozvíjať radosť z pohybu a rozvíjať formu komunikácie v pohybe, spievať ľudové piesne za sprievodu klavíra a Orffovho inštrumentára, a nakoniec ochutnať rodičmi prichystané občerstvenie v školskej jedálni.

 

ZVIERATKOVO  u nás

Dňa 12.9.2016 navštívilo našu MŠ Divadlo Theátrum so zaujímavým predstavením Zvieratkovo. Klaun Poko spolu s kamarátkou Clare premenili niektoré z detí na zvieratká, ktoré učinkovali v príbehu. Deti neboli iba diváci, ale aj herci, ktorí pomáhali klaunovi Pokovi upratovať, servírovať na stôl, ale aj spievať a tancovať. Deti plné radosti si so sebou odniesli krásny kultúrny zážitok.

 

Rozprávka na hrade

Deti 3. a 4. triedy navštívili Kežmarský hrad a v rozprávkovom príbehu ….a musí byť princezná…, kde putovali tajomnými komnatami hradu. Deti prostredníctvom krásnej činohry a spevu si odniesli úžasný zážitok, prostredníctvom ktorého pochopili, že nie je dôležité bohatstvo, ale láska.

 

DOD Mesta Kežmarok

Dňa 02.06.2016 naši predškoláci zavítali do priestorov Mestského úradu a Mestskej polície. V budove Mestského úradu sa oboznámili s obradovou miestnosťou a aj so zasadacou miestnosťou, kde si mohli vyskúšať zasadnutie. Nechýbalo ani osobné stretnutie s pánom primátorom, ktorý deťom ukázal svoju kanceláriu, opísal svoju funkciu a deti si mohli vyskúšať aj primátorskú stoličku. V budove Mestskej polície deti videli ako policajti sledujú kamery, ako sa s nimi pracuje. Deti  mali možnosť si  vyskúšať aj nepriestrelnú vestu, obušok a putá.

 

 

Deň detí

1.júna naše deti oslavovali svoj sviatok, kde si pre nich pani učiteľky pripravili zaujímavé aktivity. Naši predškoláci sa premenili na indiánov s čarovnými menami, ktorí sa vybrali za dobrodružstvom do blízkeho lesa. V lese stretli šamanku, hľadali stopy konských kopýt, počúvali okolitú prírodu a na záver hľadali stratený poklad. Nájdenému pokladu sa potešili a oslávili ho slávnostným indiánskym tancom a hostinou.

 

Olympiáda materských škôl 2016

Pohybová činnosť u detí spôsobuje radosť. Takmer každé dieťa túži po aktivite, skúša svoju odolnosť, vytrvalosť, obratnosť. Aj naše deti mali možnosť svoje pohybové schopnosti preveriť  prostredníctvom  30. ročníka športovej aktivity: Olympiády detí mesta Kežmarok, kde súťažili v ľahkoatletickom trojboji – skok do diaľky z miesta, hod do diaľky, beh na 50 metrov.

Keďže sa súťažilo, nechýbali ani krásne ocenenia:

Ocenenia v kategórií  starší chlapci:

DANIEL GRIGLÁK2. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 13,5 m.

Ocenenia v kategórií mladší chlapci:

PETER ONDO-EŠTOK3. miesto v disciplíne skok do diaľky z miesta s výkonom 123 cm.

OLIVER GRICH2. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 9,7 m.

Ocenenia v kategórií mladšie dievčatá:

LAURA PAJEROVÁ1. miesto v disciplíne skok do diaľky z miesta s výkonom 119 cm.

MONIKA KOSCELNÍKOVÁ – 3. miesto v disciplíne skok do diaľky z miesta s výkonom 115 cm.

 

Motýlia záhrada

Naši predškoláci počas jedného mesiaca objavovali tajomstvá prírody na vlastné oči. Pozorovali vývin motýľov: ako vyzerá húsenica motýľa, koľko trvá kým sa zakuklí, ako sa z kukly vyliahne motýľ, akú potravu potrebuje motýľ. To všetko u detí zanechalo jedinečný zážitok a zároveň si deti posilnili ochranárske postoje k prírode. Najväčší zážitok mali deti z vypúšťania motýlikov do prírody, ktorého sa zúčastnili aj deti z iných tried.

 

Deň mlieka

Ani tento rok (2016) sa nezabudlo na zdravý vplyv mlieka na náš organizmus, a preto sa u nás uskutočnil netradičný deň: „Deň mlieka“.

Deti rozprávali o tom, odkiaľ k nám mlieko prichádza, ale aj o tom, prečo je pre nás mliečko dôležité. Deti mali možnosť ochutnať jahodové, banánové a kakaové mlieko, ktoré im pripravili študenti z Hotelovej akadémie v Kežmarku. Ukážku ako to prebiehalo si môžete pozrieť v archíve Kežmarskej televízie pod názvom Farebné mlieko chutí lepšie: http://ktv.kezmarok.sk/archiv/512-kezmarsky_magazin_c_523.htm

 

Jarné vtáča

V dnešnej dobe nezabúdame ani na zachovanie ľudových tradícií v podobe ľudových tancov a spevu. Dňa 18. 5. 2016 sme sa zapojili do hudobno-vzdelávacej aktivity zameranej na ľudovú tradíciu. Deti vystúpili na pódium s nacvičenými ľudovými tancami, ako aj s ľudovými pesničkami. Naše deti nielen vystupovali, ale boli aj divákmi, kde sledovali krásne ľudové pásma spojené s hudbou a tancom. Prostredníctvom týchto aktivít rozvíjame u detí estetické cítenie pre ľudovú hudbu a tanec, ale aj vštepujeme do deti zachovávanie ľudových tradícií.

 

Kreslím, kreslím, maľujem

Dňa 17.05. 2016 sa aj naši predškoláci zapojili do krásnej aktivity na skrášlenie mesta pod názvom Kreslím, kreslím, maľujem, ktoré sa realizovalo pri novom futbalovom štadióne v Kežmarku. Úlohou detí bolo nakresliť rôzny šport. Naše deti neváhali, a hneď sa pustili do kreslenia futbalistov.


 

Evička nám ochorela

V spolupráci so Slovenským  Červeným krížom sa uskutočnil v naše materskej škole už 17. ročník celookresnej zdravotno-výchovnej hry: „Evička nám ochorela“. Zúčastnili sa jej trojčlenné družstvá zo 14 materských škôl a jedno družstvo reprezentujúce Špeciálnu základnú školu v Spišskej Belej. Cieľom tejto hry je viesť deti k aktívnej ochrane zdravia, overiť získané elementárne poznatky v oblasti prvej pomoci, ako predchádzať chorobám a úrazom, prostredníctvom rôznych aktivít sa snažíme ich viesť k zdravému spôsobu života.  Počas súťaže úlohou detí bolo splniť úlohy v 8 stanovištiach, kde prakticky a formou hry si vyskúšali svoje vedomosti  a schopnosti v týchto oblastiach: ošetrenie úrazu (krvácanie z nosa, uštipnutie osou, zlomenina, …); osvojenie si telefónneho čísla RZP a komunikovanie s operátorom; poznanie funkcie a významu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek;  schopnosť správne si vybrať potraviny vhodné pre naše zdravie, poznať liečivé rastliny, resuscitácia dieťaťa.

 

 

„Malý recitátorik“


Dňa 6.4.2016 sa konala v Lýceu súťaž detí materských škôl mesta Kežmarok a širšieho okolia
v recitovaní poézie a prózy pod názvom: „Malý recitátorik“, ktorú organizovala Spoločnosť
pre predškolskú výchovu, región Kežmarok.
Do tejto súťaže boli prihlásené deti, ktoré v školskom kole obsadili 1. miesta.
Výkony malých recitátorov boli skoro profesionálne, a preto nechýbali ani víťazi:
3 – 4  ročné deti:  1. miesto – Laura Pajerová
5 – 6  ročné deti:  2. miesto – Jozef Jerdonek
V kategórii 4 – 5 ročné deti materskú školu reprezentoval aj  Timur Vaverčák


 

Veľkonočné tradície

Kultúrne dedičstvo našich predkov má obrovskú hodnotu, ktorú si generáciami ľudia odovzdávali, uchovávali a pestovali. Aj naše deti sú vedené k uchovávaniu si našich ľudových tradícií. Vo veľkonočnom období sa oboznámili s veľkonočnými pesničkami, tancami, vinšmi a aj tradičnou oblievačkou. Tieto krásne tradície ako aj rozhovor s deťmi si môžete pozrieť počas celého špeciálneho veľkonočného magazínu Kežmarskej televízie : http://ktv.kezmarok.sk/archiv/495-kezmarsky_magazin_c_514.htm

 

LUSKÁČIK

Hudobná výchova je dôležitou zložkou pri rozvoji intelektuálnej i emocionálnej stránke dieťaťa. Hudba je pre dieťa zdrojom radosti, sebavyjadrenia, spoluutvára atmosféru pohody, duševného a telesného uvoľnenia a uľahčuje proces socializácie.Naši predškoláci majú možnosť počas celého školského roka stretnúť sa s počúvaním vážnej – klasickej hudby, ktorej cieľom je rozvoj sluchového vnímania, hudobnej sluchovej predstavivosti a osvojovanie si základných výrazových prostriedkov hudobnej reči, kde utvárajú sa hudobné predstavy a rozvíja sa hudobná pamäť. Prostredníctvom aktívnej práce s klasickou hudbou a jej dramatizácie rozvíjame u detí koncentráciu, disciplínu, sebaovládanie, citovosť, fantáziu a predstavivosť. Vyvrcholenie týchto krásnych aktivít sme mali možnosť vidieť prostredníctvom hudobno-dramatického predstavenia Luskáčik, ktoré sa uskutočnilo 9.marca za spolupráci so ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku. Predstavenie bolo možné vidieť dvakrát, kde dopoludnia prišlo 150 detí materských škôl, denného detského stacionára a Základnej školy Nižná brána, a popoludní rodičia a priatelia školy.

 

Návšteva v ZŠ Grundschule

Vstup dieťaťa do základnej školy sa považuje za jednu z rozhodujúcich životných zmien. Pre priaznivú adaptáciu detí predškolského veku na prostredie základnej školy sme navštívili Základnú školu Grundschule, Hradné námestie. Deti si vyskúšali veľké školské stoličky a sedenie za lavicou, zúčastnili sa na vyučovaní prírodovedy, vlastivedy a slovenského jazyka, kde neboli iba pozorovatelia, ale vyskúšali si úlohy pre „veľkých“ školákov. Z prírodovedy spoznávali jarné rastliny, z vlastivedy veľkonočné zvyky a tradície, a zo slovenského jazyka pozorne počúvali dramatizovanú rozprávku O škaredom káčatku a vyskúšali si aj „čítať“ maľované čítanie.

 

„Korčuľovanie na keramickom ľade”

V tomto roku, keď zima ukázala aj inú podobu, na akú sme zvyknutí, veľmi vhod prišla ponuka, korčuľovania na keramickom ľade umiestnenom pri radnici. Deti z 3. triedy túto príležitosť využili. Vyskúšali korčuľovanie o čosi bezpečnejšie. Oboznámili sa s keramickým ľadom a zdokonaľovali svoje zručnosti na korčuliach. Nechýbala ani prirodzená radosť z korčuľovania a pohybu na ľade. Napokon to máte možnosť vidieť.

 

 

Karneval

Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj 2.2.2016 v našej MŠ, kedy sa konal karneval. Krásne vyzdobené triedy sa rozjasnili farebnými balónmi a girlandami. Do tried neprichádzali deti, ale prekrásne masky. V tento deň sme mohli stretnúť princezné, víly, hasičov, spidermanov, rôzne zvieratká, šašov a aj ježibabu. V triedach sa ozývala veselá hudba, spev detí a nechýbalo ani súťaženie a hodovanie. Deti sa tešili a domov odchádzali s krásnym zážitkom.

 

Návšteva v ZŠ – Grundschule, Hradné námestie

7. december bol nezvyčajným dňom pre predškolákov, ktorí sa stretli so žiakmi z 1.C (ZŠ – Grundschule). Prváci spolu s pani učiteľkou si pre nás pripravili zábavné pohybové aktivity, ktoré rozvíjali nielen pohybové schopností, pozornosť, ale aj vzájomnú spoluprácu.

 

 

Mikuláš

7. decembra sa rozžiarili všetky detské očká, ktoré boli plné očakávania a radosti. Našu škôlku navštívil Mikuláš a deťom priniesol plné sladké balíčky. Deti mu za odmenu dali batoh plný piesni a básni.

 

 

Predškoláci na exkurzii v knižnici

Naši predškoláci sa zúčastnili exkurzie v knižnici, kde sa dozvedeli, ako sa rodí knižka, kto všetko sa na jej vzniku podieľa. Dozvedeli sa, že v knižnicu sú rôzne knihy, rôzneho druhu. A čo je najdôležitejšie,  za pomoci pani knihovníčky si vysvetlili správne zaobchádzanie s knihou, aby nám knihy „neplakali“.

 

Návšteva dopravného ihriska

Krásny novembrový deň (2015), predškoláci využili na návštevu dopravného ihriska, kde si vyskúšali svoje vedomosti a schopnosti týkajúce sa jazdy na bicykli a správania sa v doprave, kde si to aj prakticky overili. Deti prechádzali cez prechod pre chodcov, jazdili na bicykloch, kolobežkách a rešpektovali signalizáciu semafora. Odniesli si so sebou krásny zážitok.

 

Deti v kine

Dňa 4. novembra 2015 sa deti 3. a 4. triedy sa zúčastnili kultúrneho predstavenia v mestskom kine, kde mali možnosť vidieť animovanú rozprávku Žmurko Bill. Rozprávka u detí zanechala krásne pocity.

 

Deň rodiny a školy

Ako je to už našou tradíciou, ani tento rok v októbri 2015 nechýbal zábavný deň s rodičmi, deťmi a učiteľkami, ktorý sa organizoval pod názvom Deň rodiny a školy. Celá škôlka ožila a v každej triede mal možnosť sa zahrať malý aj veľký. Učiteľky si pre deti a rodičov pripravili krásne aktivity vo forme pohybových hier a prekážok, kde si rodičia a ich deti  vyskúšali svoje pohybové schopnosti vo vzájomnej spolupráci. Ďalej rodičia mali možnosť si zahrať na hudobných nástrojoch a prejaviť svoje hudobné schopnosti a ich deti sa premenili na malých tanečníkov, kde ukázali svoje tanečné kreácie. Nechýbala ani dramatizácia známej rozprávky Červená čiapočka, kde sa rodičia vrátili do detských čias. Potrápili sa aj s ukladaním kompozície podľa predlohy a rozvíjali svoje logické myslenie pri práci s interaktívnou tabuľou. Po zábavných úlohách sa mohli občerstviť v broskyňovej čajovni, kde si samotní rodičia prichystali pestrú paletu chutných dobrôt.

 

Úcta k starším

Dňa 15.10.2015 aj naši predškoláci spestrili svojim program Popoludnie úcty k starším, ktoré sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku. Pre staré mamy a starých otcov uvili kytičku v podobe básni, piesne a tančekov, ktoré rozjasnili úsmev na ich tvárach. A dňa 28.10. 2015  svojim krásnym programom spestrili dopoludnie  aj divákom zo Zariadenia pre seniorov  v Kežmarku.

Útržok z vystúpenia si môžete pozrieť aj na Kežmarskej televízií pod titulom Uctili sme si starších: http://ktv.kezmarok.sk/archiv/462-kezmarsky_magazin_c_493.htm

 

Indiánska noc v škôlke

Deň 16. 6. 2015 bol pre deti predškolského veku netradičný, pretože deti v tento deň neodchádzali domov, ale ostali v MŠ spať aj cez noc. V tento deň sa deti premenili na indiánov, kde si vlastnoručne vyrobili indiánske čiapky, skrývali sa v tráve a učili sa spolunažívať s prírodou. Nechýbalo ani hľadanie indiánskeho pokladu v tme. Indiánsky deň pokračoval aj ráno, keď si deti vyskúšali jazdu na koni.

 

Nemaj strach zo psa – Canisterapia

Nemaj strach zo psa, pod takýmto názvom sa deti predškolského veku stretli s dvoma krásnymi psíkmi – Sárou a Kimi, ktoré im vyčarovali na tvári úsmev a krásny zážitok. Podstatou tejto návštevy bolo naučiť deti pravidlá, ako sa správať v prítomnosti psa,  ako k nemu pristupovať, ako ho hladkať, ale najmä ako sa ho nebáť, ale mať pred ním rešpekt. Deti boli najviac nadšené z aktivity, pri ktorej schovávali psíkovi piškóty.

 

DEŇ DETÍ V MŠ

Dňa 5. 6. 2015 naši predškoláci oslavovali deň detí formou netradičných súťaží a pohybových aktivít, ktoré pripravilo CVČ Kežmarok. Deti zvládli všetky aktivity a súťaže, z ktorých si odniesli pekné ocenenia:

Beh 50 m (dievčatá): 1. miesto: Sofia Petrasová

Jazda zručnosti na bicykli (chlapci): 2. miesto: Matej Kredatus

Jazda zručnosti na bicykli (dievčatá): 2. miesto: Sofia Petrasová

Jazda zručnosti na kolobežke (chlapci): 1. miesto – Matej Kredatus

2. miesto – Tomáš Toporcer

Opičia dráha (chlpaci): 2. miesto – Michal Bonk

Triatlon (chlpaci): 1. miesto – Ján Petrisko

2. miesto – Michal Bonk

Triatlon (dievčatá) 2. miesto – Sofia Petrasová

3. miesto – Naďka Mereyová

 

OLYMPIÁDA DETÍ MESTA KEŽMAROK

Aj tento rok (2015) sme sa zapojili do 29. ročníka Olympiády detí mesta Kežmarok v ľahkoatletickom trojboji, kde naši reprezentanti dosiahli krásne víťazné pozície:

Ocenenia v kategórií starší chlapci:

TOMÁŠ TOPORCER – 3. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 144 cm.

Ocenenia v kategórií staršie dievčatá:

SOFIA PETRASOVÁ2. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 138 cm.

Ocenenia v kategórií mladší chlapci:

DANIEL GRIGLÁK – 2. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 128 cm.

– 2. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 8,9 m.

– 2. miesto v disciplíne beh na 50 m s výkonom 10,63.

Ocenenia v kategórií mladšie dievčatá:

DOROTA MÜNCNEROVÁ – 2. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 118 cm.

 

Netradičné raňajky

Ďakujeme naším tetám kuchárkam p. Ľudke Pitoňákovej, p. Marike Vidovej a p. vedúcej našej ŠJ Janke Duľovej za to, že nám dňa 10.06.2015 pripravili netradičné raňajky. Ďakujeme tiež p. Oľge Semanovej, ktorá tieto netradičné raňajky obohatila nápojom SMOOTHY vyrobeného z čerstvého ovocia. Raňajky boli pripravené podľa spotrebných noriem určených pre školské stravovanie. Dodržali sa všetky gramáže použitých surovín, len nám boli podávané v inej forme. Veľmi  sa nám to páčilo a bolo to chutné. Zjedli a vypili sme všetko, čo sa nám na krásne prestretých švédskych stoloch ponúkalo.

 

Evička nám ochorela

23. apríla 2015 v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa uskutočnilo v našej materskej škole 16. ročník celookresnej  zdravotno-výchovnej hry: „Evička nám ochorela“. Zúčastnili sa jej trojčlenné družstvá z 11 materských škôl a jedno družstvo reprezentujúce Špeciálnu základnú školu v Spišskej Belej, ktoré si zábavnou a hravou formou overili, ale aj upevnili poznatky o tom, ako si chrániť svoje zdravie, ale aj zdravie svojich kamarátov, prakticky si vyskúšali ošetriť odreninu na kolienku, ošetriť ranu po uštipnutí osou, čistenie si zúbkov, vyskúšali si aj resuscitáciu raneného bábätka,  v simulovanej situácií si skúsili zavolať prvú pomoc, prostredníctvom pohybovej hry sa zahrali na krvinky a biele doštičky, kde získali vedomosti o funkcií krvi, priraďovali adekvátne prostriedky potrebné v lekárničke, prostredníctvom včielky Bee-Bot vysvetľovali význam a dôležitosť včelích produktov. Hravo zvládli aj poznatky o zdravej výžive ako aj o liečivých bylinách.

 

Hudobno-dramatické predstavenie: Peter a Vlk

V dňoch 23., 24., 25. marca 2015 ste mali možnosť v ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku prísť sa pozrieť na krásne hudobno-dramatické predstavenie pod názvom PETER A VLK, ktoré dramatizovali naši predškoláci v spolupráci so ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku.

Reportáž z vystúpenia si môžete pozrieť v archíve Kežmarskej televízie pod názvom Hudobná rozprávka Peter a vlk

http://ktv.kezmarok.sk/archiv/434-kezmarsky_magazin_c_464.htm

 

 

„Malý recitátorik“

Aj tento rok sa naše deti zúčastnili súťaže v recitovaní poézie a prózy pod názvom: Malý recitátorik“, ktorý bol organizovaný v Lýceu Spoločnosťou pre predškolskú výchovu región Kežmarok.

Do súťaže boli prihlásené deti, ktoré v školskom kole obsadili 1. miesta.

 

Výkony detí boli skoro profesionálne, preto nechýbali ani víťazné miesta:

3 – 4 ročné deti: 2. miesto – Laura Pajerová

5 – 6 ročné deti: 2. miesto – Jozef Jerdonek


 

Karneval

Karnevalom žila naša škôlka celý týždeň. Deti spolu s pani učiteľkami zhotovovali krásne škrabošky, veselých šašov,   spievali si pesničky o fašiangoch a  karnevale, recitovali básničky. Až nakoniec to, o čom si rozprávali, spievali a recitovali,   sa stalo skutočnosťou dňa 5.2.2015. Tento deň bol nezvyčajný, plný živých rozprávkových bytostí. Všetky deti spolu s pani   učiteľkami sa premenili na bytosti z rozprávky od výmyslu sveta, nechýbali princezné, rytieri, policajti, spidermanovia,   hasiči, piráti, šašovia, víly, čarodejnice a rôzne zvieratká. Počas tohto rozprávkového dňa deti tancovali, spievali, súťažili,   spoločne sa hrali, hodovali a domov odchádzali spokojní, plní nových a krásnych zážitkov.

 

Mikuláš v MŠ

Aj tento rok medzi naše deti z našej materskej školy zavítal milý Mikuláš, ktorý rozžiaril deťom očká svojimi sladkými balíčkami. Deťmi sa mu poďakovali prostredníctvom básní a piesní, ktoré si preňho pripravili. Nechýbala ani pesnička:

Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš

Ukáž nám, Mikuláš, čo v tom vreci  máš.

Ja mám v tomto vreci, samé dobré veci.

Cukríky, lízanky, len pre dobre deti.

 

“Deň rodiny a školy”

 

V októbri 2014 sa v našej materskej škole uskutočnil deň plný zábavy „Deň rodiny a školy“. Bol to nezvyčajný deň skvelých zážitkov, kde si deti spoločne s rodičmi rozvíjali svoju kreativitu  pri tvorivej práci s prstovými farbami; precvičili svoje logické myslenie a grafomotoriku prostredníctvom interaktívnej tabule. Rodičia sa vrátili do detských čias a spoločne so svojimi deťmi si zahrali v rozprávke – Koza odratá a jež. Ďalej mali rodičia možnosť vyskúšať si didaktické pomôcky a preveriť svoje schopnosti a vedomosti z oblasti matematiky, fyziky a logiky. Nechýbali ani zábavné pohybové činnosti, kde si na vlastnej koži rodičia s deťmi vyskúšali integráciu hudby na klavíri v pohybových aktivitách. Rodičia s deťmi si nenechali ani ujsť mňamky z rybky, kde ochutnali skvelé špeciality z rýb a z našej zdravej kuchyne.

 

„Lastovička letí svetom“

 

Dňa 2.4.2014 v Kine ISKRA Kežmarok

predviedli deti 3. a 4. triedy krásne hudobno-dramatické predstavenie,

prostredníctvom ktorého priblížili divákom hudbu z celého sveta.

Reportáž z vystúpenia  si môžete pozrieť v archíve Kežmarskej televízie pod názvom „Malé odvážne lastovičky“: http://ktv.kezmarok.sk/archiv/381-kezmarsky_magazin_c_414.htm

(Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: 4.trieda – Lastovička letí svetom)

 

„Malý recitátorik“

Dňa 19.3.2014 sa konala  v  Lýceu súťaž  detí materských škôl mesta Kežmarok a širšieho okolia v recitovaní  poézie a prózy pod názvom: „Malý recitátorik“, ktorú organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Kežmarok

Do tejto súťaže  boli prihlásené deti, ktoré v školskom kole obsadili 1. miesta.

Výkony malých hercov boli  skoro profesionálne,  preto nechýbali ani víťazi. Systematická práca s deťmi a dobrý výber poézie boli korunované víťazstvom.

Víťazi z našej MŠ:

  • 3-4 ročné deti: 1. miesto – Danielka Kovalská
  • 4-5 ročné deti:  1. miesto – Jožko Jerdonek
  • 5 -6 ročné deti: 3. miesto – Oliverko Miškovič

Víťazom srdečne blahoželáme.


  

 

 

 

Zázračná noc”

Z dňa 19.12.2013 na 20. 12.2013 deti štvrtej triedy prežili v materskej škole príjemnú vianočnú atmosféru v mene Zázračnej noci. Spolu za pomoci pani učiteliek si vyzdobili vianočný stromček, piekli medovníčky, chystali Štedrú večeru. A tak v kruhu celej triedy oslavovali príchod Vianoc. Školský dvor navštívili anjeli, ktorí nechali deťom nebeskú poštu, a nechýbalo ani vianočné rozbaľovanie darčekov pri stromčeku.

 

“Vitaj milý Mikuláš”

Dňa 5.12.2013 navštívil našu škôlku sv. Mikuláš. Deti ho privítali rôznymi básňami a piesňami.

Mikulasku_dobry_strycku

„Mikulášku, dobrý strýčku
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Vedˇ ty svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš.“

 

 

“Zdravý úsmev”

Zdravý úsmev, krásne zúbky, to nie je len tak. Presvedčili sa o tom i naši predškoláci, ktorí sa zoznámili s kamarátkou Kefkou. A spolu za pomoci pani dentálnej pracovníčky si ukázali ako sa správne čistia zúbky, aby ostali pekné a zdravé.

Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií 4. triedy.

 

 

Na návšteve v základnej škole

Naši predškoláci boli zvedaví, ako sa učia prváci a čo ich čaká v prvej triede. Tak spoločne s pani učiteľkami navštívili základnú školu. Na hodine slovenského jazyka počúvali ako prváčikovia už vedia čítať, ktoré písmenka už poznajú. Pani učiteľka ich zapojila do aktivít, kde hľadali písmenka podľa obrázka, rozkladali slová na slabiky a zoznamovali sa s činnosťami, ktoré ich čakajú.

 

 

“Hráme sa spolu”

Dňa 25.10.2013 sa konalo zábavné popoludnie plné spolupráce rodičov, detí a učiteľov.  Bol to nezvyčajný deň, “Deň rodiny a školy”, počas ktorého sa deti i dospelí zmenili na hercov a zahrali si v rozprávke “O Pampúšiku”; zahrali sa aj na spevákov, kde spievali a hádali známe detské aj ľudové piesne; premýšľali nad programovaním včielky Bee-Bot a zahrali sa aj s padákom na medúzu, búrku na mori a iné psychomotorické aktivity. Nechýbalo ani posedenie pri čajíku a zákusku v “čajovni” – našej školskej jedálne.

Záznam z tohto dňa si môžete pozrieť v archíve KTV na webovej adrese: http://ktv.kezmarok.sk/archiv/357-kezmarsky_magazin_c_391.htm

 

 

Olympiáda detí mesta Kežmarok

Mimoriadny úspech dosiahla naša materská škola počas 27. ročníka Olympiády detí mesta Kežmarok v ľahkoatletickom trojboji, keď naši reprezentatni s ľahkosťou dosahovali víťazné pozície vo všetkých kategóriách.

Ocenenia v kategórii starší chlapci:

Daliborko Holub - 1. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 21,9 m.

2. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 1,50 m.

Riško Labuda - 1. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 1,58 m.

2. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 17 m.

Gabriel Karabinoš - 3. miesto v disciplíne beh na 50 m s časom 10,1 s.

3. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 15,9 m.

Simonko Šterbák - 3. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 1,42 m.

Kategória staršie dievčatá:

Vanesska Gurová - 2. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 1,27 m.

Sabínka Perignáthová - 3. miesto v disciplíne beh na 50 m s časom 10,4 s.

Kategória mladší chlapci:

Marko Cengel1. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 11,3 m.

3. miesto v disciplíne skok do diaľky s výkonom 1,12 m.

Riško Renner - 3. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 10,90 m.

Kategória mladšie dievčatá:

Nelka Pichnarčíková - 1. miesto v disciplíne beh na 50 m s časom 12,6 s.

3. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 5,80 m.

Lilianka Pieščáková - 1. miesto v disciplíne hod do diaľky s výkonom 6,80 m.

 

Materské školy mestu: “Kreslím, kreslím, maľujem”

Aj naša materská škola sa zapojila do akcie zameranej na skrášľovanie mesta Kežmarok a traja predškoláci (Sárka Purschová, Riško Cirák a Ninka Bednarčíková) výtvarne spracovali športovú tematiku.

Najprv kreslili návrhy v prostredí materskej školy a po dôkladnom zvážení sa rozhodli pre badminton.

Ich kresba nezmývateľnými farbami na jeden z betónových panelov pri starom futbalovom štadióne svedčí o ich talente a veselom detskom vnímaní sveta.

 

Opera v materskej škole

Dňa 17. apríla 2013 v Kine ISKRA Kežmarok predviedli deti predškolskej triedy pod vedením pedagógov detskú operu

“Dieťa a kúzla”.

Reportáž z vystúpenia s názvom “Operní škôlkári” môžete vzhliadnuť v archíve Kežmarskej televízie: http://ktv.kezmarok.sk/archiv/326-kezmarsky_magazin_c_364.htm

 

Recitačná súťaž “Malý recitátorik”

Dňa 14.03.2013 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže:„Malý recitátorik“. Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých tried. Výkony malých recitátorov boli veľmi pekné, na záver boli ocenení diplomom a darčekom.

Výherci:

v kategórií detí 3 – ročných Jožko Jerdonek,

v kategórií 4 – ročných Lukáško Bujňák,

v kategórii 5 – ročných Vanesska Gurová.

 

 

 

 

Canisterapeutka so psíkmi u nás

Za všeobecného jasotu detí dva krásne psíky navštívili našu materskú školu. Mnohé deti ich chceli okamžite hladiť, iné sa s rešpektom iba prizerali. Zmyslom tejto návštevy bolo naučiť deti pravidlá, ako sa správať v prítomnosti psa. Canisterapeutka postupne rozobrala situácie, ktoré môžu nastať pri stretnutí so psom. Najväčší úspech mala hra, pri ktorej deti psíkom schovávali piškóty.

 

Predškoláci na návšteve v základnej škole

Deti 4. triedy materskej školy boli zvedaví, ako sa učia prváci a čo ich čaká v 1. triede, nuž spoločne s pani učiteľkami navštívili základnú školu. Na hodine matematiky spolu s prvákmi objavovali číslice a pomocou jednoduchých príkladov a kreslenia objavili zábavnú stránku učenia.

 

Vystúpenie pre starých rodičov

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Toto obdobie je aj v materskej škole venované starým rodičom ako poďakovanie za lásku, starostlivosť, múdrosť, nehu a za všetko krásne čo odovzdávajú svojim deťom a vnúčatám. Jeseň života starých rodičov spríjemnili deti 4. triedy materskej školy. Pripravili si pre nich rozprávku “Ako dedko ťahal repu”, prednes básní M.Rúfusa, ľudový tanec a iné. Počas kultúrneho programu si starý rodičia pochutili na koláčikoch vlastnoručne zhotovených škôlkármi, ich prípravu si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách :-)

 

Príprava na vstup do základnej školy

“Ako pripraviť dieťa do školy? Zapadá moje dieťa do tabuliek školskej pripravenosti? Čo môžeme ako rodičia vylepšiť a na čo nemáme zabudnúť predtým, než pôjde dieťa do školy? V čom máme jeho vývoj podporovať, akým smerom sa máme pri príprave uberať” Na tieto i ďalšie otázky o tom čo všetko má dieťa vedieť skôr ako prejde bránu školy, dostali odpovede rodičia predškolákov počas besedy s učiteľkami MŠ, psychologičkou a učiteľkou základnej školy.

 

 

Profesionálny herci deťom

Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám nebýva vecou náhody. Ak dieťa žije v prostredí, kde dospelý čítajú, bude ich nasledovať. Čítať deťom môžeme už od ranného detstva. Čím skôr deťom začneme čítať, tým ľahšie a lepšie to pôjde. O tom, že počúvanie modernej rozprávky môže byť zábavné, dramatické aj pútavé presvedčili deti našej materskej školy profesionálny herci zo susednej Českej republiky. Príbeh “O zázračnej baterke” nás vtiahol do sveta oživených predmetov, z PET – fľaše sa stal psík, z bublín lietajúca muška,…Deti príbeh precítili a rozvíjali si pritom svoju predstavivosť.

 

 

Rozlúčka s predškolákmi!

Dňa 21.06. sme sa slávnostne rozlúčili s deťmi, ktoré v septembri začínajú absolvovať povinnú školskú dochádzku. Odchádzajúce deti potešili prítomných originálnym programom, boli im odovzdané vysvedčenia a darčeky. Budúcim prvákom prajeme úspešný štart v základnej škole!

 

Deň detí,

sme oslávili hľadaním pokladu. Vkročili sme tak do sveta tajomných bytostí a zázrakov, krásy lesných zákutí. Deti sa tešili nájdenému pokladu, obedovaniu v záhrade materskej školy a na záver si pochutili na nanukoch sponzorsky získaných od firmy Fega Frost.

 

Rozprávkové putovanie kežmarským hradom

3. a 4. trieda našej materskej školy navštívili dňa 28. mája kežmarský hrad a v rozprávkovom príbehu putovali s Janíkom v  komnatách hradu. Nakoniec Janík prekonal v rozprávke rôzne prekážky a malý diváci boli svedkami nádhernej svadby Janíka s princeznou Veronou.

 

Športový úspech!

Spomedzi všetkých materských škôl mesta Kežmarok sme dosiahli najlepšie výsledky v oblasti atletiky. Dňa 24. mája 2012 sa stretli deti materských škôl mesta Kežmarok a porovnali si svoje pohybové schopnosti na XXVI. roč. Olympiády detí materských škôl mesta Kežmarok v ľahkoatletickom trojboji. Tu je zoznam úspešných súťažiacich reprezentujúcich našu materskú školu.

Maximilián Brutovský získal 1. miesto v kategórii starší chlapci v disciplíne beh na 50 m.

Richard Labuda získal 1. miesto v kategórii starší chlapci v disciplíne hod do diaľky.

Dalibor Holub získal 1. miesto v kategórii mladší chlapci v disciplíne skok do diaľky z miesta, 2. miesto v disciplíne hod do diaľky a 3. miesto v disciplíne beh na 50 m.

Sebastián Vislocký získal 2. miesto v kategórii mladší chlapci v disciplíne skok do diaľky z miesta.

Sabínka Perignáthová získala 2. miesto v kategórii mladšie dievčatá v disciplíne beh na 50 m a 3. miesto v disciplíne hod do diaľky.

Agátka Gočová získal 3. miesto v kategórii staršie dievčatá v disciplíne beh na 50 m.

Simon Šterbák získal 3. miesto v kategórii starší chlapci v disciplíne skok do diaľky z miesta.

 

Zdravotnícka súťaž: “Evička nám ochorela”

Kedže naša materská škola má vo svojej špecifikácii zahrnutú oblasť zdravotnej výchovy, už po 11 krát sme sa stali organizátorom celookresnej zdravotníckej súťaže detí predškolského veku s názvom “Evička nám ochorela”. Zúčastnili sa jej trojčlenné družstvá 17 materských škôl okresu Kežmarok a jedno družstvo reprezentujúce Špeciálnu základnú školu v Spišskej Belej.

 

Vystúpenie pre mamičky

S veľkou vďakou a láskou sme v každej z našich tried pripravili vystúpenie pre mamičky. Deti predviedli recitáciu, spev ale aj tanec.  Plnohodnotný program bol ukončený odovzdaním vlastnoručne zhotoveného darčeka.

 

http://thumbs.dreamstime.com/thumb_489/1269602858igp30q.jpg http://thumbs.dreamstime.com/thumb_489/1269602858igp30q.jpgVeľkonočné radostihttp://thumbs.dreamstime.com/thumb_489/1269602858igp30q.jpg http://thumbs.dreamstime.com/thumb_489/1269602858igp30q.jpg

Pravú veľkonočnú atmosféru so všetkými symbolmi sme prežili v našej materskej škole za prítomnosti regionálnej televízie. Záznam z akcie si môžete pozrieť v archíve KTV na webovej adrese: http://ktv.kezmarok.sk/archiv/270-kezmarsky_magazin_c_310.htm

Reportáž má názov “MŠ Možiarska – pletenie korbáčov”.

 

“Recitátorska súťaž”

Srdečne blahoželáme Lenke Ilášovej k úspešnej reprezentácii našej materskej školy a k získaniu 3. miesta v celookresnej recitátorskej súťaži detí predškolského veku: “Malý recitátorik”.

 

 

Výstava prác v sieni “Barónka”

O vysokej úrovni rozvíjania detí našej materskej školy v oblasti pracovných a výtvarných zručností, svedčí aj výstava prác v sieni “Barónka”. Výstavu prác pod názvom “Stavbári” bolo možné vzhliadnuť v mesiaci marec.

 

“Žabia princezná”

Divadlo Portál z Prešova predviedlo deťom našej materskej školy rozprávku “Žabia princezná”.

 

 

Dentálna hygiena s Dr. Králičkom

V mesiacoch február/marec sme sa venovali dentálnej hygiene. Spolu s Dr. Králičkom sme sa naučili ako zuby rastú a ako sa o ne máme starať. Do edukačného procesu sme zapojili aj rodičov, ktorí spolu s dieťaťom nakreslili zubného lekára Dr. Králička.

 

♪♪♪ Starodávna hudba pre škôlkárov ♪♪♪

Dňa 13. januára sa deti 3. a 4. triedy zúčastnili koncertu starodávnej hudby.

Hudobné duo “STROMYRAD” predviedlo deťom:

♪ pesničky zo starých čias ♪

♪ spievané i nespievané ♪

♪ príbehy o princeznách ♪

♪ hru na netradičné hudobné nástroje: šalmaj, ninera, mandola, gajdica…♪

 

“STRIDŽIE DNI”

V predvianočnom období sme pre deti pripravili zaujímavé edukačné aktivity, v ktorých poznávali tradičné predvianočné zvyky – oslavy stridžích dní. Kežmarská televízia z týchto aktivít nakrútila reportáž, ktorá bola vysielaná v mestskej televízii počas vianočných sviatkov.

Pozrite si “Stridžie dni” na KTV tu.

 

“Mikuláš v materskej škole”

Dňa 06.12. v dopoludňajších hodinách navštívil našu materskú školu sv. Mikuláš. Deti ho privítali piesňami a básňou: ”

“Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.

Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.

Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.”

 

 

“PREČO SOM NA SVETE RÁD?”

Pedagogicko-psychologická poradňa v Kežmarku organizuje výstavu s názvom: “Prečo som na svete rád?” Zapojili sme sa do nej a práce našich detí si v mesiacoch november/december môžete pozrieť v priestoroch Centra voľného času v Kežmarku.

 

“Poznávame základnú školu”

Dňa 22.11.2011 navštívili deti predškolskej triedy Základnú školu Hradnú v Kežmarku. Spoločne s prvákmi si zahrali rozprávku “O kozliatkach”. Vyskúšali si školské lavice a s radosťou odpovedali na všetky otázky. Deti druhého ročníka  porozprávali predškolákom rozprávku v anglickom jazyku, potom spoločne vymaľovali obrázok. Fotografie z návštevy nájdete vo fotogalérii 4. triedy.

 

Návšteva “Slovenského rozhlasu”

Dňa 04.11.2011 sa u nás konal trochu netradičný kurz “Baby masáže”, zúčastnili sa ho reportéri Slovenského rozhlasu, záznam z kurzu bol vysielaný dňa 08.11. na Rádiu Slovensko. Zvukový záznam je umiestnený aj na našej webovej stránke v sekcii PROJEKTY.

 

“HRÁME SA SPOLU”

V jednom z októbrových dní (20.10.) sa i tento rok konalo zábavné popoludnie  plné spolupráce rodičov, detí a učiteľov.  Môže za to “Deň rodiny a školy”, počas ktorého sa v každej triede hralo, tvorilo a premýšľalo. Deti i dospelí si zahrali v rozprávke “Ako dedko ťahal repu”, prekonávali náročnú cestu do “Ježkovho domčeka”, maľovali vodou, premýšľali nad tangramom, riešili edukačnú úlohu v edukačnom programe, z farebnej hmoty zhotovili nádherné slniečka. Nechýbalo ani posedenie pri čajíku a zákusku v čajovni alias našej školskej jedálni.

 

 

Predstavenie kúzelníka

Dňa 20.9.2011 našu materskú školu navštívil kúzelník “ENTER”. Vykúzlená živá holubica, malinovka tečúca z prsta, mince za ušami,…

Veselé, milé a nezvyčajné kúzla vyčarovali u detí mnoho údivu a radosti.

 

 

Aj keď sme malí, toto dokážeme :-)

Dňa 27.06.2011 sa uskutočnila v materskej škole rozlúčka s predškolákmi pod názvom: “Aj keď sme malí, toto dokážeme”. Podujatie sa konalo v záhrade materskej školy. Absolventi našej školy potešili zúčastených pripraveným programom pod vedením triednych učiteliek, následne získali osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a samozrejme absolventské čiapky a darčeky. Rozlúčka sa ukončila hrami a pochutnaním si na občerstvení pripravenom rodičmi. Pekné zábery z akcie nájdete vo fotogalérii.