O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Hudobno dramatické vystúpenie Peter a vlk

Milí rodičia, príbuzní a verejnosť.  Deti materskej školy v spolupráci so ZUŠ vytvorili krásne hudobno- dramatické vystúpenie, ktoré malo názov Peter a vlk. Krásne spojenie hudby a dramatiky vytvorilo úžasné vystúpenie, ktoré si mohli užiť deti ďalších materských škôl ako aj verejnosť. Spoločne sa snažíme deťom priblížiť hudbu, prežívanie a cítenie hudby aj takýmto spôsobom. Foto-dokumentáciu predstavenia  si môžete pozrieť v albume s názvom: 4. trieda pod názvom Peter a vlk.

Súťaž Malý Recitátorik v našej materskej škole

Dňa 25.3.2017 sa v našej materskej škole organizovala súťaž v poézii s názvom Malý Recitátorik. Na túto súťaž určili pani učiteľky tri deti z každej triedy. Texty básničiek boli variabilné a každá z nich bola nádherná a výnimočná. Účinkujúce deti si zo súťaže odnášali pocity víťazstva, radosti a malé ocenenie v podobe diplomov, lízaniek, pexesa a detských omaľovaniek.  Naša porota nakoniec vybrala štyri deti, ktoré postúpili do celomestského kola. Do tohto kola boli určené deti: René Kadáši, Veronika Žmijovská, Vejan Ferulík a Laura Pajerová. V tomto kole získal René Kadáši druhé miesto a Veronika Žmijovská obsadila tiež druhé miesto. Našim šikovníkom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

 

Karneval nás Zabáva

V jeden krásny deň, 16.2.2017 k nám do materskej školy zavítal Karneval Šaša Jaša. Deti sa na tento deň veľmi tešili a do tried vchádzali pestré a zaujímavé masky. Tento deň sme spolu prežili rôznymi hrami a aktivitami, spevom a tancom. Nechýbalo aj sladké občerstvenie, ktoré starostlivo pripravili ich mamky, ockovia ale aj starí rodičia. Deti si tento deň naozaj užili. Dôkazom toho, bol veľký krásny úsmev na detských tváričkách, ktorý nám robil radosť celý deň.

,

Rodičovské združenie rodičov deti pred zápisom do základnej školy

Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú dieťa pred zápisom do základnej školy na stretnutie, ktoré sa bude konať  2.3.2017 o 15,00 hod. v materskej škole.

Cieľom tohto stretnutia je odovzdať Vám potrebné  informácie týkajúce sa zápisu deti do základnej školy, ktoré sa plánujú na 3. a 4. apríla 2017. Informácie Vám odovzdajú učiteľky materskej školy a učiteľky základných škôl mesta Kežmarok a psychológ z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie .

Tešíme sa na stretnutie s Vami