O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Verejné obstarávanie – výzvy

Štvrťročné správy o zákazkách

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriaďuje MŠ Možiarska 1 na svojom webovom sídle svoj “Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

MŠ Možiarska 1 má na svojom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s takouto identifikáciou:

MŠ Možiarska 1
Možiarska 1
060 01 Kežmarok

email: msmoziarska@gmail.com
www.msmoziarska.sk

Telefón: 052/4522751
Mobil: 0911 010154

Povinné zverejňovanie informácií

Verejné obstarávanie – výzvy na predkladanie ponúk, ktorých hodnota je vyššia ako 1 000,- Eur.

Štvrťročné správy o zákazkách – súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1 000,- Eur.

 

Zoznam detí prijatých do Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok od 1.9.2014

 1. Pavol Heldák
 2. René Kadaši
 3. Pavla Bizubová
 4. Hugo Brutovský
 5. Ján Jurči
 6. Patrik Toporcer
 7. Fabian Scherfel
 8. Leonard Navrátil
 9. Teodor Navrátil
 10. Terézia Schallingová
 11. Erik Maniak
 12. Alica Šelepová
 13. Martin Šelep
 14. Timea Kroliková
 15. Laura Pajerová
 16. Diana Mačoková
 17. Emma Ordzovenská
 18. Tamarka Bučková
 19. Patrik Pisarčík
 20. Dominik Labuda
 21. Filip Bjalončík
 22. David Markart
 23. Terézia Vojtaššáková
 24. David Bordiga
 25. Laura Zmaržláková
 26. Michal Holub
 27. Emma Kapolková
 28. Vejan Ferulík
 29. Tobias Martinovič
 30. Oliver Grich
 31. Nela Lichotsová
 32. Filip Martoňák
 33. Ján Penkert
 34. Nathan Ignácik